Bosettingen av Montana

Bosettingen av Montana
Bosettingen av Montana
Montana hadde høye fjell og store vidder, og minte nybyggerne om Norge.

Først etter at det ble gjort store gullfunn i Montana-territoriet i 1860-årene, begynte tusenvis av hvite menn å strømme til Montana.[1] Territoriet lå vanskelig til transportmessig. I 1863 begynte frakteselskaper fra Omaha, Nebraska, å frakte varer til de nye gruvebyene Bannack, Nevada City og Virginia City. Utsalgsprisen på alle varer var svært høy.

Et fåtall norske immigranter var også å finne i denne flokken. Hovedstaden Helena var et gruvesenter og tiltrakk seg nordmenn.[2] I 1870 var det ca. 21 000 innbyggere i Montana, som bodde i sju countyer. Gruvedriften var fullstendig dominerende i de meste folkerike countyene.[3]

Strøm av nybyggere etter at jernbanen kom

Etter at jernbanen kom i drift i Yellowstone-dalen i 1880-årene, kom det en strøm av nybyggere til Montana-territoriet. Ved folketellingen i 1890 hadde Montana 143 000 innbyggere, av dem var 1957 personer født i Norge. Men det var atskillig flere i Montana som snakket norsk. En rekke andre generasjons immigranter flyttet til Montana fra Midtvesten for å søke lykken i gruveområdene vest i Montana.

Gruvebyen Virginia City hadde mange innbyggere i en kort periode.
Virginia City vokste raskt etter funn av gull og sølv.

Noen av de største kopperraffineriene i verden lå i Great Falls. Mesteparten av kopperkonsentratet kom fra gruvene i Butte og Anaconda i Silver Bow County. Fra 1890-årene og inn i det nye århundret var det flere innvandrere fra Avaldsnes i Rogaland som søkte arbeid i gruvevirksomheten.

I samme tidsrom var det mange rogalendinger som fant arbeid i kveg- og særlig sauedrift. Gullgraverne trengte mat. Fra 1860-årene ble kveg- og saueflokker drevet over lange avstander til Montana og solgt til slaktere. Kveget ble drevet fra Texas og saueflokkene fra California og Oregon.[4] Etter hvert var det mange i Montana som begynte med kveg og sauer i nærheten av gruvene i vestlige Montana.

Sauedrift i stor målestokk fikk et gjennombrudd i 1870-årene. Fram til 1910 var veksten eksplosiv. Det var 2024 sauer i Montana i 1870, 270 277 i 1880 og 2 352 886 i 1890. I 1900 var Montana den største sauestaten i USA med totalt 4 215  214 dyr.

Blant sauer og nordmenn i sentrale Montana

Et bemerkelsesverdig stort antall norske immigranter fant veien til gruvebyen Castle. Byen ble grunnlagt i 1886 i Meagher County i sentrale Montana, men ble tidlig på 1890-tallet en spøkelsesby. Flere nordmenn ble værende i området. Mange ble ansatt som sauegjetere hos den norske saueeieren Martin T. Grande.

Det er få saueflokker å se langs Musselshell-elva i Martinsdale, Montana i det 21ste århundre.


Før og etter 1900 var det flere norske sauegjetere som tok spranget fra sauegjeter til saueeier i Meagher County, Sweet Grass County og Carbon County.

I 1910 bodde det 217 nordmenn i Meagher County, 240 i Carbon County, og 422 i Sweet Grass County. Samme år var det 302.980 sauer i Meagher County, 299.045 sauer i Sweet Grass County og 171.583 sauer i Carbon County. Montana var rundt 1900 den ledende sauestaten i USA.

[1] Merril G. Burlingame, The Montana Frontier, Helena 1942, gjenopptrykt 1980, s. 78-100; K. Ross Toole, Montana. An Uncommon Land, Norman, Oklahoma, 1959, s. 64-94; Michael P. Malone & Richard B. Roeder, Montana. A History of Two Centuries, University of Washington Press, 1976, 1988, s. 50-69.
[2] Kenneth S
. Bjork, West of the Great Divide, Northfield, Minnesota, 1958.
[3] Oscar Melvin Grimsby, “Contribution of the Scandinavian and Germanic People to the Development of
Montana” (1926), Graduate Student Theses, Dissertations, & Professionals Papers. 5349. http://scholarworks.umt.edu.etd/5349.
[4] Edward N. Wentworth, “Eastward Sheep Drives from California and Oregon”, Mississippi Valley Historical Review, årgang 28, nr 4, mars 1942, s 507-538.

1 hendelser på “Bosettingen av Montana”

  1. Tilbakeping: Early Sheep Entrepreneurs in Montana -

Stengt for kommentarer.

Skroll til toppen