Innvandring, utvandring og migrasjonskjeder

Artikler om innvandring og utvandring og om migrasjonskjeder

Mønsteret for de første norske bosettingene i La Salle County

Da de første norske immigrantene kom til La Salle i 1834, bodde det allerede mange nybyggere der. De tidligste nybyggerne kom sørfra, fra områder med åser og fjell i Carolina-statene, Virginia, Tennessee, eller Kentucky. De hadde fulgt elvene nordover og inn i Illinois. De hadde sterke handelsforbindelser med New Orleans og den raskt voksende dampbåttrafikken …

Mønsteret for de første norske bosettingene i La Salle County Les mer »

Gjennombruddet for emigrasjon fra Norge kom i 1836/1837

Det store gjennombruddet for organisert emigrasjon fra Norge kom i 1836 og 1837. Den 25. mai 1836 forlot briggen Norden Stavanger med 110 passasjerer om bord og ankom New York den 20. juli. Et par uker senere, den 8. juni, kastet briggen Den Norske Klippe loss fra Stavanger med 57 passasjerer om bord. Et stort …

Gjennombruddet for emigrasjon fra Norge kom i 1836/1837 Les mer »

Seilskip, dampskip og norske emigranter

I årene før den amerikanske borgerkrigen og de første årene etter krigen valgte de fleste norske emigrantene å kjøpe billett på et norsk seilskip som brakte passasjerene direkte fra en norsk havn til Amerika. Etter borgerkrigen ble New York City avløst av Quebec i Canada som hovedhavn. Derfra dro emigrantene videre vestover og inn i …

Seilskip, dampskip og norske emigranter Les mer »

Sju bind brev fra utvandrere, såkalte Amerikabrev, ble utgitt av Orm Øverland og Steinar Kjærheim.

Den store skattkisten: Sju bind med norske utvandrerbrev fra 1838 til 1914

I årene fra 1992 til 2011 utga Solum Forlag, Oslo, sju bind med norske utvandrerbrev. Redaktører for de tre første bindene var Orm Øverland og Steinar Kjærheim. Orm Øverland var redaktør alene for de fire siste. Amerikabrev ved Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt Den norsk-amerikanske historieprofessoren Theodore C. Blegen reiste i 1928 og 1929 rundt i Norge …

Den store skattkisten: Sju bind med norske utvandrerbrev fra 1838 til 1914 Les mer »

Fra Questad-gården er utsikten åpen ned mot åkrene.

Migrasjonskjeden fra Østlandet til Bosque County, Texas

Fra Hedmark til Texas med arbeidskontrakt Mellom 1870 og 1900 kom en jevn strøm av stadig nye arbeidere til Texas og Bosque County. De undertegnet arbeidskontrakt for 12 måneder i bytte mot billett. De kom fra Østlandet, særlig Hedmark, og ble hoveddrivkraften i den videre emigrasjonen fra Norge. Enkelte immigranter kom fortsatt fra andre regioner …

Migrasjonskjeden fra Østlandet til Bosque County, Texas Les mer »

De første utvandrere fra Hjelmeland i Ryfylke

I bygdesoge for Hjelmeland kommune i Ryfylke i Rogaland forteller Trygve Brandal historien om Gudmund Sandsberg og familien som emigrerte fra Hjelmeland i 1829. De bosatte seg i Kendall i New York, men flyttet til Mission i La Salle county i 1836. Broren Andreas Sandsberg hjemme i Norge korresponderte med Gudmund. I et brev til …

De første utvandrere fra Hjelmeland i Ryfylke Les mer »

Norske immigranter i Texas før borgerkrigen

De første norske i Texas før borgerkrigen kom langs to migrasjonskjeder fra Norge til Texas. Reiersens migrasjonskjede til øst-Texas Reiersen-kjeden hadde to hovedkilder, noen små lokalsamfunn i Aust-Agder og noen få kommuner i Hedmark. Johan Reinert Reiersen, avisredaktør i Kristiansand, etablerte den første norske kolonien i Texas høsten 1845. De første norske bosatte seg i …

Norske immigranter i Texas før borgerkrigen Les mer »

Antall immigranter i USA i 1860

Det største antallet europeiske immigranter i USA i 1860 kom fra Irland – i alt 1,6 millioner, fulgt av 1,3 millioner immigranter fra tyske stater. Deretter fulgte England med 431 692, Canada med 249 970, Skottland med 108 518 og Frankrike med 100 870. Først på niendeplassen finner en norske immigranter. I 1860 var det 43 996 norske immigranter i …

Antall immigranter i USA i 1860 Les mer »

Scroll to Top