Mange tidlige innvandrerne ble mormonere

De første norske innvandrerne til Fox River-dalen i La Salle County, Illinois, nærte dyp skepsis til den norske statskirken. Deres åndelige behov de første årene ble dekket av legpredikanter, først og fremst de som hadde en bakgrunn fra Hauge-bevegelsen i Norge. Menn som Ole Olson Hetletvedt, Bjørn Hatlestad, Jørgen Pedersen, Ole Heier og Hans Balder var blant de første legpredikantene.[1]

De første norske vest i staten New York bosatte seg i et område som var sterkt preget av nye sekter og store vekkelser. Få norske ble medlemmer i de raskt voksende amerikanske metodist- og baptistmenighetene. I Fox River derimot, fattet et bemerkelsesverdig stort antall norske immigranter stor interesse for mormonismen. Mange norske i Fox River i Illinois, i Sugar Creek i Iowa, og i Koshkonong i Wisconsin ble mormonere i 1840-årene.

De mormonske vekkelsene blant nordmennene skjøt fart etter at hovedkvarteret for profeten Joseph Smith og mormonerne ble lokalisert til Nauvoo på østsiden av Mississippi-elva i Illinois. Mormonermisjonæren George P. Dykes besøkte de norske i Fox River-dalen første gang i mars 1842. I løpet av en måned omvendte han haugianer-predikanten Ole Heier fra Telemark, læreren Jørgen Pedersen, og slooperne Andrew Dahl og Gudmund Haugaas. I et brev til Joseph Smith ble Haugaas omtalt som en mann med «en sterk personlighet og betydelig kunnskap om Skriften». Han burde bli sendt tilbake over Atlanteren for å preke i Norge, Sverige og Danmark.»[2]

Ole Heier ble utpekt til leder for den norske mormonermenigheten i La Salle County. I januar 1843 tilbrakte Gudmund Haugaas og J. R. Anderson tre uker blant nordmennene i Lee county i Iowa. Ti personer ble døpt, deriblant Erik G. M. Hogan og familien hans fra Telemark. Gudmund Hougaas og Ole Heier ble også sendt på en misjonstur til norske kolonier i Wisconsin.

[1] Theodore C. Blegen, Norwegian Migration to America, 1825-1860, Norwegian American Historical Association, Northfield, Minnesota, 1931, s. 248–249.
[2] William Mulder, “Norwegian Forerunners Among the Early Mormons”, NAHA, årgang 19, 1956, s. 46-61; Rasmus B. Anderson, First Chapter of Norwegian Immigration (1821-1840). Its Causes and Results: With an Introduction on the Services Rendered by the Scandinavians to the World and to America,, Madison, Wisconsin 1895, s. 399–408; Theodore C. Blegen, Norwegian Migration to America: The American Transition, Norwegian American Historical Association, Northfield, Minnesota, 1940, s. 112–114.

Rull til toppen