Mormonere ble fordømt av den norske kirken i USA

Kirkeledere som representerte den norske statskirken, var rasende over at norske innvandrere omvendte seg til mormonismen. Pastor J. W. C. Dietrichson holdt tordentaler om hvordan sekten ødela den lutherske menigheten. I et brev til Norge fordømte han mormonerne på det skarpeste. Under et møte i Fox River våren 1845 anklaget han mormonlederne for å lede «hans nordmenn» på ville veier.[1]

I 1845 hadde mormonerkirken mer enn 150 norske immigranter som medlemmer; ca. 80 personer i Fox River-kolonien.[2]

Norsk-amerikanske historikere har hatt en tendens til å tolke norsk immigrasjonshistorie ut fra den lutherske kirkens ståsted. Hverken Theodor Blegen eller Odd Lovoll underslår at mormonerne hadde stor framgang med å rekruttere norske i 1840-årene. Men når problemstillingen omtales, henfaller forfatterne lett til en negativ tone i sin omtale av mormonismen. Blegen gir en positiv omtale av den religiøse toleransen i USA, men i forbindelse med mormonismen hevdet han at toleransen var en «en vin som gikk til hodet på mange». Lovoll sluttet seg til Dietrichson og skrev at mormonismen var «den største religiøse villfarelse». Den minst følelsesladede beskrivelsen finner en hos Ingrid Semmingsen.[3] 

Mormonismen utløste konflikt fra sekten ble opprettet. Men jo mer forfølgelse medlemmene ble utsatt for, desto flere nye strømmet til.

[1] Rasmus B. Anderson, First Chapter of Norwegian Immigration (1821-1840). Its Causes and Results: With an Introduction on the Services Rendered by the Scandinavians to the World and to America, Madison, Wisconsin 1895, s. 400; Theodore C. Blegen, Norwegian Migration to America, 1825-1860, Norwegian American Historical Association, Northfield, Minnesota, 1931, s. 112–118.
[2] William Mulder, “Norwegian Forerunners Among the Early Mormons”, NAHA, årgang 19, 1956, s. 46-61, s. 51.
[3] Odd S. Lovoll, Det løfterike landet. Historien om norsk-amerikanerne, Universitetsforlaget, Oslo, 1983, s. 68-69; Ingrid Semmingsen, Veien mot vest. Utvandringen fra Norge til Amerika 1825-1865, H. Aschehoug & Co, Oslo, 1941, s. 331-332.

Rull til toppen