Om oss

Håndbok for migrasjon under utvikling

Ideen om en håndbok for migrasjon – utvandring og innvandring – ble til gradvis, med utgangspunkt i historisk forskning om det ukjente, norske Texas. Boka I hjertet av Texas utgis på Fagbokforlaget oktober 2020, og på engelsk i 2021, hos Texas A&M University Press. Under skrivingen av boka var det mengder av materiale det ikke var plass til å få på trykk. Mye vil du kunne finne her. Nettsiden skal utvikles til et felles prosjekt, en håndbok for norsk migrasjonshistorie. Noen artikler vil etter hvert legges ut på engelsk, fordi de er skrevet på engelsk i utgangspunktet, og fordi vi registrerer at leserne kommer fra hele verden.

Ønsker du å bidra med artikler, se Skriv en artikkel! Nettsiden vil oppdateres regelmessig.

Gunnar Nerheim, redaktør av clengpeerson.no

Redaktør av nettsiden er Gunnar Nerheim, f. 1949. Han er professor emeritus i moderne historie ved Universitetet i Stavanger. Mellom 1995 og 2005 var han museumsdirektør ved Norsk Teknisk Museum, Oslo. Gjennom årene har han vært forfatter eller medforfatter i mer enn 20 bøker og mer enn 25 artikler.

Professor emeritus i moderne historie, Gunnar Nerheim, Universitetet i Stavanger, er redaktør av clengpeerson.no Håndbok for norsk migrasjon
Professor emeritus i moderne historie, Gunnar Nerheim, Universitetet i Stavanger.

Han har deltatt i en lang rekke nasjonale og lokale historieprosjekter og skrevet om temaer innen teknologihistorie, økonomisk historie, urbanhistorie og medisinhistorie. Blant større arbeider kan nevnes to bind oljehistorie, flere arbeider om elektrisitetshistorie, mølleindustri, veier på Vestlandet samt byhistorie om Sandnes og Rogaland fylkes administrative historie.

Migrasjonshistorie – utvandring og innvandring – har det siste tiåret blitt positiv besettelse. Gunnar har undervist og vært veileder for bachelor- og masteroppgaver i migrasjonshistorie ved Universitetet i Stavanger. De første fruktene av dette forskningsarbeidet publiseres høsten 2020 med boken I hjertet av Texas. Den ukjente historien om Cleng Peerson og norske immigranter i Texas, som er utgitt på Fagbokforlaget, Bergen. En ny bok om Å gjete sauer i Montana er i arbeid. Nerheim er Preses i Vitenskapsakademiet i Stavanger, 2020-2022.

I hjertet av Texas forklarer hvordan og hvorfor så mange utvandrere fra Rogaland, Agder og Hedmark endte opp som nybyggere i Texas. Dette er fortellingen om uår, malaria og indianere, om nordmenns holdninger til slaveri, om deres rolle i sørstatshæren under borgerkrigen og hvordan de rekrutterte billig arbeidskraft hjemmefra.

Boka I hjertet av Texas, av Gunnar Nerheim, utgitt av Fagbokforlaget i oktober 2020.
Rull til toppen