Organisert emigrasjon fra Norge til USA begynte i 1825

Cleng Peerson, født sommeren 1783 i Tysvær i Rogaland, var stifinneren for den første norske kolonien på amerikansk jord.[1] Den lille kvekersekten i Stavanger følte seg forfulgt av statskirkens embetsmenn. I 1821 sendte de Cleng Peerson til New York for å undersøke betingelsene for emigrasjon samt finne god jord. Han rapporterte tilbake til sine oppdragsgivere i Stavanger sommeren 1824 og returnerte til New York samme høst. Før året var omme kjøpte han jord fra Pulteney Eiendommer vest i staten New York til gruppen som planla å emigrere i 1825.

Sluppen Restauration forlot Stavanger den 4. juli 1825

45 menn, kvinner og barn pluss et mannskap på sju var om bord. Kryssingen av Atlanteren tok atskillig lenger tid enn planlagt. Først søndag morgen den 9. oktober 1825 ankom Restauration New York City.

Reisen fra Stavanger til New York markerte begynnelsen på organisert emigrasjon fra Norge til USA. Utvandrerne drømte om å finne et «Kanaans land» i Amerika. Immigrantene fortsatte vestover om bord i et dampskip oppover Hudson-elva til Albany, hovedstaden i staten New York.

Den viktige Erie-kanalen var nettopp blitt åpnet. Tidlig i november gikk nordmennene i land i Holly i Orleans County. Dette var det nærmeste stoppestedet til området Cleng Peerson hadde kjøpt for dem. De kom slett ikke til et land som fløt av melk og honning. Jorda Peerson hadde kjøpt, lå midt inne i et stort skogsområde. Det var tungt og krevende å felle skogen, fjerne røttene, og få dyrkbar jord. De først årene var meget vanskelige for de første immigrantene. De hadde store problemer med å dyrke nok mat og de hadde lite penger. Mange ble syke og døde. Ofte kunne de ønske at de aldri hadde reist til Amerika.

Svært få fulgte i deres fotspor de første årene.

[1] Theodore C. Blegen, “Cleng Peerson and Norwegian Immigration”, Mississippi Valley Historical Review, årgang 7, nr. 4, 1931, s. 301–331; Theodore C. Blegen, Norwegian Migration to America, 1825-1860, Norwegian American Historical Association, Northfield, Minnesota, 1931, s. 24—56; Ingrid Semmingsen, Veien mot vest. Utvandringen fra Norge til Amerika 1825-1865, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard), Oslo 1941, s. 9-32; Nils Olav Østrem, «Cleng Peerson – skaparen av den store forteljinga om Amerika”, Ætt og heim. Lokalhistorisk årbok for Rogaland 1999, Stavanger 200, s. 5-44.

Rull til toppen