Norske immigranter i Texas før borgerkrigen

Under gult løv, i en vakker skog i utkanten av Brownsboro, hviler noen av de første norske utvandrerne til Texas.

De første norske i Texas før borgerkrigen kom langs to migrasjonskjeder fra Norge til Texas.

Reiersens migrasjonskjede til øst-Texas

Reiersen-kjeden hadde to hovedkilder, noen små lokalsamfunn i Aust-Agder og noen få kommuner i Hedmark. Johan Reinert Reiersen, avisredaktør i Kristiansand, etablerte den første norske kolonien i Texas høsten 1845. De første norske bosatte seg i Brownsboro i Henderson County i øst-Texas.

På kirkegården i Brownsboro, først kalt Normandy, ble de første norske i Texas begravet.
I Brownsboro, av Reiersen kalt Normandy, ligger det en norsk kirkegård. Den har fått sin egen minneplakett nede ved hovedveien som går gjennom det lille tettstedet.

Før 1850 ble det etablert en ny norsk koloni på «firemilsprærien», Four Mile Prairie, noen mil lenger nordvest på grensen mellom countyene Kaufman og Van Zandt i øst-Texas.

På den lutherske kirkegården i Four Mile Prarie finnes mange navn fra Løten, Romedal og Stange, men også fra kommuner i Aust-Agder som Tovdal, Gjøvdal og Holt.

Cleng Peersons migrasjonskjede fra Fox River til Texas

I 1850 ble Cleng Peerson, «den norske immigrasjonen far», en ivrig forkjemper for norsk immigrasjon til Texas. Gjennom livet sitt spilte Cleng Peerson en nøkkelrolle med hensyn til å etablere og opprettholde viktige migrasjonskjeder for norske immigranter fra han kom til USA i 1821. Det sluttet ikke med morkolonien i Fox River, La Salle, County, Illinois. I begynnelsen av 1850-årene ledet han norske immigranter fra Midtvesten til Texas.

De første husene i Bosque ble bygd av tre, men raskt kom det driftsbygninger og våningshus opp i stein. Løa på Questad-gården i Norse har utsikt til den norske lutherske kirken, som fikk tomt av Questad-familien.

På grensen mot comanche- og Kiowa- indianernes land, vest for byen Waco i sentrale Texas, begynte norske innvandrere å bosette seg fra 1854. Noen få måneder etter at de første norske kom dit, ble Bosque County opprettet. Cleng Peerson var med i den første gruppen som bosatte seg der. Distriktet hvor de slo seg ned fikk navnet Norse, og det navnet har det fortsatt. Etter borgerkrigen ble Bosque County morkolonien for de norske immigrantene i Texas.

Scroll to Top