Tilbakevandring

Artikler om folk som reiste tilbake til sitt hjemland etter en kortere eller lengre periode som emigrant

Fra Vigsnes til kobbergruvene i Montana og andre steder i vest

I slutten av 1870-årene og inn i 1880-årene var kobber- og svovelkisgruven på Vigsnes, Karmøy, Norges største gruve. I begynnelsen av 1890-årene var det tydelig at gruven var i ferd med å gå tom, og den stengte i slutten av 1894. Langt fra alle arbeiderne og deres familier havnet på fattigkassen. Mange så skriften på …

Fra Vigsnes til kobbergruvene i Montana og andre steder i vest Les mer »

Veiskilt til Porcupine Butte i Montana

Tilbakevandring til Sauda

Tilbakevandring til Sauda og mange andre bygder økte rundt århundreskiftet. Etter hvert som dampskipene fikk sitt store gjennombrudd, falt prisen for atlanterhavsreiser betydelig, og reisen tok atskillig kortere tid. Immigranter som ikke fikk det helt til i det nye landet, vendte i større grad tilbake til Norge. Mange dro dessuten til USA for å tjene …

Tilbakevandring til Sauda Les mer »

Scroll to Top