De første utvandrere fra Hjelmeland i Ryfylke

I bygdesoge for Hjelmeland kommune i Ryfylke i Rogaland forteller Trygve Brandal historien om Gudmund Sandsberg og familien som emigrerte fra Hjelmeland i 1829. De bosatte seg i Kendall i New York, men flyttet til Mission i La Salle county i 1836.

Broren Andreas Sandsberg hjemme i Norge korresponderte med Gudmund. I et brev til broren, datert 14. mai 1836, fortalte Andreas Sandsberg med undring at mange folk de kjente i Hjelmeland hadde besluttet seg for å emigrere. To seilskip fulle med emigranter skulle snart forlate Stavanger og seile til New York. Mange av de som reiste, var blitt sterkt påvirket av historiene Knud Andersson Slogvig fortalte om livet i Amerika da han var hjemme på besøk i Norge i 1835. Han overbeviste mange om at de ville få en bedre framtid i USA enn i Norge.[1]

Blant de 62 emigrantene som forlot Hjelmeland mellom 1829 og 1839, var det bare sju ugifte. De øvrige var medlemmer i tolv familier; sju av dem eide egen gård mens de øvrige tilhørte kategorien jordarbeider.

[1] Trygve Brandal, Hjelmeland. Bygdesoge 1800–1990, Hjelmeland kommune 1994; se også Rasmus B. Anderson, The First Chapter of Norwegian Immigration (1825-1840). Its Causes and Results: With an Introduction on the Services Rendered by the Scandinavians to the world and to America, Madison, Wisconsin, 1895, s. 135.

Scroll to Top