Write an article!

This page is under revision..

clengpeerson.no er et nettsted hvor dine artikler og innlegg kan bli tilgjengelige for andre. Lengden på artiklene bør være 1-2 sider. Når artiklene legges ut, vil de stå oppført med navnet på forfatteren.

Kunnskapen som presenteres i artikler og andre typer innlegg, må dokumenteres. Hvilke kilder har du benyttet? Oppgi hvilke kilder du har brukt eller planlegger å benytte deg av. Skill mellom primærkilder, f. eks. folketellinger, brever, eller lignende materiale, og sekundærkilder, f. eks. bøker, artikler, familiehistorier etc.

Foreslåtte innlegg vil gå gjennom en redaksjonell godkjenning før de blir publisert.

Vær klar over at eier av bilder må ha gitt tillatelse til å benytte dem.

Meld inn et nytt tema.
Alle feltene i skjemaet skal fylles ut.

Feil og rettelser

Rapporter om feil! Fant du feil i en artikkel? Vi prøver etter beste evne å unngå feil, men feil oppstår av mange grunner. Vi er interessert i alle typer korreksjoner. Fyll ut skjemaet nedenfor, så vil redaktørene vurdere ditt forslag og foreta nødvendige endringer i teksten på nettsiden. Det vil hjelpe oss i vurderingen, hvis du skriver opp hvilke kilder du støtter deg på.

Meld inn feil og rettelser.
Alle feltene i skjemaet skal fylles ut.

Views: 278

Scroll to Top