Antall immigranter i USA i 1860

Det største antallet europeiske immigranter i USA i 1860 kom fra Irland – i alt 1,6 millioner, fulgt av 1,3 millioner immigranter fra tyske stater. Deretter fulgte England med 431 692, Canada med 249 970, Skottland med 108 518 og Frankrike med 100 870.

Først på niendeplassen finner en norske immigranter. I 1860 var det 43 996 norske immigranter i USA. Antall norske emigranter til USA økte med nesten 250 prosent mellom 1850 og 1860. Folketellerne i USA registrert 12 678 norske immigranter i 1850.[1]

Mønsteret for norsk emigrasjon i USA var tydelig allerede i 1860. De fleste nordmenn bosatte seg i Midtvesten. I 1860 bodde det 21 442 personer født i Norge i Wisconsin, 8428 i Minnesota, 5668 i Iowa og 4891 i Illinois. Et forbausende stort antall norske immigranter bodde i California (715), mens forbausende få hadde slått seg ned i New York (539), og 326 nordmenn bodde i Texas.


[1] Population of the United States in 1860 compiled from the original Returns of The Eighth Census, Bureau of the Census Library, Washington, 1864, s. xxviii.

Views: 110

Scroll to Top