Fra Skjold til Montana – familien Torger og Bergitte Stråtveit

Mange norske slo seg ned i dalen ved Volney Creek.
Mange norske slo seg ned i dalen ved Volney Creek.
Mange norske slo seg ned i dalen ved Volney Creek.

Det var fortsatt lett å skaffe seg billig jord etter 1900, men den beste jorda var ofte tatt. I 1907 emigrerte Torger N. Stråtveit (født 1863), hans kone Bergitte (født 1885) og datteren Borghild (født 1907) fra Skjold fra Stavanger den 19. april 1907. Familien oppga staten Montana som bestemmelsessted. Ifølge et manuskript i arkivet i Red Lodge Museum i Carbon County var også Bergittes bror Ola Røgenes og hans kone Serina med på turen. I emigrantlistene fra Stavanger dukker kun broren Johannes Røgenæs opp.

Etter å ha gått av toget i Columbus i Yellowstone-dalen i Montana, gikk turen videre sørvestover til Absarokee og Beaver Creek i Crow-indianernes tidligere land. De kom fram i rett tid til å hjelpe med i lemmingen hos Elling Røgenæs. Samme sommer fikk de arbeid under høyingen hos Albert Johnson fra Trøndelag. Den første høsten og vinteren bodde og arbeidet familien hos Elling Røgenæs. I 1908 ble de nybyggere i Volney Creek.

Bergittes brødre John, Torkel og Laurits bodde allerede i dette området. De hjalp Straatveit-familien med å sette opp hus. Tømmer ble hogd med øks i nærmeste skråning med skog og fraktet ned fra fjellet med hest og vogn. Etter hvert fikk familien både hus og driftsbygning. Det ble anskaffet sauer og melkekyr. Det var ikke uvanlig de første årene at Torger først melket 17 kyr og var på arbeid hos andre kl. 6 om morgenen. Noen ganger gikk han til fots mellom 10 og 15 km for å delta i tresking hos naboer. Etter at treskingen var slutt for dagen, måtte han melke kyrne når han kom hjem igjen.[1]

Stråtveit-kvinnene fikk tidlig høyere utdanning

Bergitte arbeidet omtrent like hardt på sitt felt. Hun var spesielt glad i håndarbeid og baking. Sammen med venninen Gurina Fiveland var hun kjent for å bake 20 til 30 dusin kaker når det var fest i nabolaget. I tillegg kom lefse, potetkaker og kringle. Gjennom årene bodde en rekke lærere som underviste ved Stewart-skolen hos familien Stråtveit – frøknene Black, Michilick, Hall, Murphy, og Gaustad. Familien var aktive medlemmer i den norske lutherske kirken.

St. Olaf Church ble etablert i 1904, men først ferdig bygd i 1920.
St. Olaf Church på høyden i nærheten av de norske settlementene i Volney Creek-dalen og Red Lodge Creek-dalen. Den norske, lutherske kirken ligger vakkert til på en åskam med utsikt til fjellene Beartooth Mountains.

Torger og Bergitte Straatveit fikk fem barn – Borghild, Knut, Valborg, Norma og Cora. Eldstegutten Knut tok over farmen etter at Torger døde i 1928. Døtrene Borghild og Valborg tok lærerutdanning og Norma fikk full sykepleierutdanning ved hospitalet i Sheridan, Wyoming. Straatveit-gården lå omtrent midt mellom Absarokee og Red Lodge. Stråtveit-familien var kjent for stor gjestfrihet, og det var ikke uvanlig at reisende overnattet.

Bergitte Stråtveit spilte en sentral rolle under saueklippingen hvert år. Sammen med andre kvinner var hun kokke for saueklipperne i Volney Creek-dalen. Klippingen foregikk som regel 17 dager i ett strekk. Alle naboer i området brakte sauene sine til ranchen til Sam Indreland. Kvinnene måtte ha mat til ti til femten skrubbsultne saueklippere – tre måltider til dagen samt en større lunsj om ettermiddagen.[2] Det var så mange norske immigranter i Volney Creek og Carbon County at det norske språket og dialekten kunne opprettholdes gjennom tiår. Det var først når barna begynte på skolen at det ble et problem å bare kunne snakke norsk.

[1] Gunnar Nerheim, «Blant sauer og nordmenn i Montana. Indreland og Stråtveit», Vindetreet. Sogeskrift for Vindafjord, Vindafjord 2018, s. 148-151.
[2] Manuscript «Straatveit, Torger and Bergitte» i arkivet i Red Lodge Museum, Carbon County, Montana.

Scroll to Top