Migrasjonskjeden fra Østlandet til Bosque County, Texas

Fra Questad-gården er utsikten åpen ned mot åkrene.

Fra Hedmark til Texas med arbeidskontrakt

Fra Questad-gården er utsikten åpen ned mot åkrene.
Utsikt fra hovedbygningen på Questad-gården i Norse. De karakteristiske lave åsene med bekkeløp og trær minte nordmennene om steder de hadde forlatt i Norge.

Mellom 1870 og 1900 kom en jevn strøm av stadig nye arbeidere til Texas og Bosque County. De undertegnet arbeidskontrakt for 12 måneder i bytte mot billett. De kom fra Østlandet, særlig Hedmark, og ble hoveddrivkraften i den videre emigrasjonen fra Norge. Enkelte immigranter kom fortsatt fra andre regioner i Norge. Noen kom fra vest-Norge langs migrasjonskjeden som ble opprettet av Cleng Peerson, andre fra sør-Norge langs Reiersen-kjeden. Langt fra alle norske immigranter som kom til Texas, bosatte seg i Bosque, men de fleste dro dit først. De hadde allerede slektninger og kjente som bodde der. Senere søkte de arbeid og framtidsmuligheter andre steder.

Den norske kolonien holdt på norskheten

På grunn av migrasjonskjeden fra Hedmark ble det mulig å opprettholde et sterkt norsk lokalsamfunn “Deep in the Heart of Texas”. I en historie om Bosque County fra 1954, hevdet forfatteren William C. Pool at nordmennene stort sett holdt seg for seg selv i forhold til andre innbyggere.[1] Et av de mest karakteristiske trekkene ved den norske kolonien var at den «holdt fast på gamle norske tradisjoner og måter å gjøre ting på».

Det bodde så mange norske immigranter i Bosque County de to siste tiårene av det 19. århundre, at mange valgte å fortsette med bare å snakke norsk. Det var også en markert tendens til at nordmenn giftet seg med nordmenn. De som kom før borgerkrigen, snakket både norsk og engelsk, men forholdt seg først og fremst til det indre livet i kolonien. Med så mange nye immigranter var det alltid godt tilbud på nykommere i ekteskapsmarkedet. Tradisjonen med at nordmenn giftet seg med nordmenn, fortsatte langt inn i det 20. århundre. Når nordmenn og deres etterkommere giftet seg på tvers av etnisitet og religion, var det gjerne folk med høyere utdanning som bodde i urbane miljøer som tok dette skrittet.

Selveiende bønder og husmenn

I slutten av det 19. århundre ble det sosiale livet og kulturen i den norske kolonien i Bosque County fullstendig dominert av immigrantene fra Østlandet. Migrasjonskjeden ble opprettholdt på grunn av at stadig nye kontraktsfestede immigranter fikk billett og reise betalt. Til gjengjeld arbeidet de ett år for sine norsk-texanske arbeidsgivere. Antall sønner og døtre som emigrerte fra husmannsfamilier i Hedmark til Texas, fortsatte å øke i 1880- og 1890-årene. Dette står i kontrast til de tidligste immigrantene i Texas, hvor de fleste hadde vokst opp blant selveiende bønder.

Eiendomsprisene i Bosque County økte kraftig mellom 1870 og 1900. Flertallet blant immigrantene som kom de siste tiårene før 1900, kom fra fattigere hjem enn nybyggerne i 1850- og 1860-årene.[2] Det ble vanskeligere å realisere drømmen om egen gård for dem som kom med to tomme hender, enn det hadde vært tretti år tidligere.

[1] William C. Pool, Bosque Territory. A History of an Agrarian Community, Chapparal Press, Kyle, Texas, 1964.
[2] Gunnar Nerheim, I hjertet av Texas. Den ukjente historien om Cleng Peerson og norske immigranter i Texas, Fagbokforlaget, Bergen.

Scroll to Top