Evan Rohne fra Romedal, Hedmark, gjorde det godt i Bosque County, Texas

etterkommere etter Evan og Marianne Rohne ved Rock church i det ævre settlementet i NOrse, Bosque County, Texas.
etterkommere etter Evan og Marianne Rohne ved Rock church i det ævre settlementet i NOrse, Bosque County, Texas.
St. Olaf Kirke eller The Rock Church ligger på veien mellom Cranfills Gap og Clifton, i det øvre settlementet i Norse-distriktet. Familiegrav fra Rohne-familien i St. Olaf Cemetery.

Even Paulsen Røhne fra Tomteri-eie i Romedal i Hedmark vokste opp i en fattig familie. I 1871 undertegnet han en arbeidskontrakt med norsk-texaneren Hendrick Dahl i Norse-distriktet i Bosque County, Texas. Da var Even 23 år gammel.

Ifølge folketellingen for Romedal sogn i 1865 hadde hans 45 år gamle mor Marthe Eriksdatter vært enke i ca. ni år. Hun bodde med barna sine på prestegården i Romedal hos forpakteren av prestegården, Mathias Christiansen Sund. Marthe Eriksdatter arbeidet som budeie sammen med datteren Pauline, 13 år. Sønnene Johan Magnus, 22 år, og Even, 18 år, var begge «tjenestedreng».

Reisen fra Hedmark til Texas på arbeidskontrakt

Den 14. oktober 1871 begynte Even på den store reisen, først med D/S «Ganger Rolf» fra Oslo til Hamburg. Han betalte 48 speciedaler for billetten fra Oslo til Galveston. I tillegg hadde han med seg 14 speciedaler i kontanter.[1] Etter en del venting i Hamburg gikk han om bord i D/S «Hammonia», bygd for Hamburg–America Line ved skipsverftet Caird & Co i Greenock, Skottland i 1866. Den 4. desember 1871 ankom D/S «Hammonia» New Orleans. Derfra reiste Even videre med skip til Galveston. Alle reiseutgiftene ble betalt av Hendrick Dahl i Norse, Bosque County, Texas.

Drømmen om å skaffe seg egen gård

Even Røhne endret navnet sitt til Evan Rohne i Texas. Etter ett års arbeid på Dahl-farmen hadde han betalt tilbake reiseutgiftene. De neste årene arbeidet han for andre i Bosque County. Evan og mange andre norske immigranter som hadde avsluttet sine arbeidskontrakter i Bosque, flyttet til Limestone County øst for byen Waco for å finne arbeid.

Evans store drøm var å eie sin egen jord. I 1878, etter sju år i Texas, hadde han nok penger til å kjøpe sin egen farm i Bosque County. Den 12. oktober 1878 kjøpte Evan Rohne 320 acres jord seks km øst for Cranfills Gap i Boggy-området.[2] Han betalte $ 275 kontant og undertegnet et gjeldsbrev pålydende $ 275 til ti prosents rente. Gjeldsbrevet skulle innfris før 4. januar 1879. Jorda ble med andre ord kjøpt for litt over $ 1,70 pr. acre.

Evan Rohne giftet seg i Texas med Marianne Egeberg fra Løten

Etter kjøpet fortsatte Evan Rohne å arbeide i vel to år i Limestone County. I denne perioden ble han kjent med en nylig ankommet norsk immigrant fra Løten som arbeidet som hushjelp i Mexia, Limestone County, hos oberst John Reagan Henry. Marianne Olianne Egeberg var 20 år gammel da hun emigrerte fra Oslo den 30. august 1878.[3] Hennes billett ble betalt av halvbroren Bernt Johnson, som allerede arbeidet i Limestone County. Det var også Bernt som skaffet henne jobb som hushjelp.

Den 15. desember 1880 giftet Evan Rohne seg med Marianne Egeberg. Bryllupet ble feiret hos hennes arbeidsgiver. Hvetebrødsdagene ble tilbrakt på en vogn trukket av to muldyr. Reisemålet mål var jorda Evan hadde kjøpt i Bosque to år tidligere. De flyttet inn i den primitive tømmerhytta som allerede sto på eiendommen.

Ni barn ble født mellom 1882 og 1899

Evan og Marianne fikk fem jenter og fire gutter. Alle barna med unntak av to giftet seg i Bosque County da de ble voksne. Minnie ble født 16. september 1882 og døde 19. oktober 1941, fulgt av Oscar, som ble født 20. februar 1884 og døde 21. februar 1930. Cora ble født 8. november 1886 og døde 22. oktober 1922. Pauline ble født 9. april 1888 og døde 16. september 1971, Emma Mathilda ble født 9. april 1889 og døde 1. august 1968. John Magnus ble født 18. juli 1891 og døde 19. februar 1958. Paul Bernhart ble født 28. januar 1895 og døde 10. desember 1981. Helen Magdalena ble født 30. september 1897 og døde 29. august 1996, og Christian Ludwig ble født 28. april 1899 og døde 9. oktober 1957.

Trangt om plassen i tømmerhytta

Det første året etter bryllupet fant de nygifte plass til Mariannes 64 år gamle mor Olea Olsdatter Egeberg. Evan betalte billetten fra Løten til Bosque etter svigerfarens død i september 1881. Familien bodde i tømmerhytta i mer enn 15 år. Først i 1897 ble det bygd et nytt og stort hus med god plass. I 1880-årene hadde jorddyrking førsteprioritet for Rohne-familien.

Evan Rohne glemte aldri sin egen fattige oppvekst i Hedmark

Ved flere anledninger hjalp Evan slektninger å utvandre. En av dem han hjalp, var sønnen til søsteren Helene Paulsdatter. Evan visste at hennes sønn Martin Rasmussen Rohne levde under kummerlige forhold. Da Martin var elleve år, fikk moren et brev fra Evan i Bosque County hvor han tilbød seg å betale billetten for Martin fra Norge til Texas. Han kunne bo hos dem til han ble gammel nok til å klare seg på egen hånd. Martin tok med glede imot tilbudet.

Plukket bomull samme dag han kom fram til onkelen i Bosque County

Martin emigrerte fra Oslo den 5. oktober 1882 om bord på dampskipet D/S «Geiser» sammen med en onkel. Dampskipet ankom New York den 21. oktober med 214 passasjerer om bord. Åtte dager senere, den 29. oktober 1882, var Martin framme på gården hos onkelen i Bosque County, Texas. Familien Rohne var fullt opptatt med bomullsplukkingen. Selv om 11 år gamle Martin aldri hadde sett en bomullsplante i sitt liv, ble han satt til å plukke bomull, og første dagen plukket han femti pund. «Jeg hadde det godt hos min onkel. Han var veldig snill med meg og om våren sendte han meg til skolen i Boggy,» skrev Martin Rohne 25 år gammel i 1895. Han lærte fort og før skoleåret var over, var han gjennom «Third Reader.”[4]

Evan ble bitt av en klapperslange

Livet hos familien Rohne var aldri helt det samme etter at Evan rundt 1890 ble bitt av en klapperslange som lå gjemt inne i et kornnek. Han overlevde, men fikk aldri full helse igjen. Den 11. mai 1901 døde Evan Rohne av lungebetennelse. Rohne hadde nylig satset stort. Han hadde kjøpt Hinchman-ranchen i Hamilton County, inkludert kveg, utstyr og flere muldyr.

Marianne og barna jobbet hardt for å beholde to farmer

De neste seks årene arbeidet Marianne og alle barna hardt for å beholde begge farmene. I 1907 solgte Marianne 312 acres av Hinchman-ranchen til datteren Cora og hennes mann, danskfødte P. L. Christensen. Samtidig med denne transaksjonen opprettet hun et fond for de umyndige barna, med sønnen Oscar som formynder.[5]

Fra de giftet seg i 1878 og fram til Evans død i 1901 drev Marianne og Evan gården med stor suksess målt i forhold til egne mål. Sett i forhold til bakgrunn og startgrunnlag, gjorde Evan og Marianne Rohne det godt i livet. Hvert av barna fikk i gave egen gård eller fullt betalt høyere utdanning når de giftet seg.[6]

John Magnus Rohne tok doktorgraden i teologi ved Harvard University

Den av barna som drev det lengst innen akademiske studier, var John Magnus, født 19. juli 1891. Han studerte teologi og tok doktorgraden i teologi ved Harvard University. I 1926 utga John Magnus Rohne en omfattende kirkehistorie om den norske lutheranismen i USA, Norwegian American Lutheranism up to 1872. Broren Chris Rohne gjorde det godt som bankmann i Cranfills Gap i mer enn tretti år.


[1] Gammalt fra Stange og Romedal 1976, s. 104.
[2] Skjøte, registrert i Volume R, s. 151, Deed Records, Bosque County, Texas, datert 12. oktober 1878. 
[3] Marianne Olianne Egeberg ble født 24 mai 1858 i Aadalen, Løten, og døde 25. februar 1947 i Cranfills Gap. “Rohne Family History: Norwegian Immigrant Started Farm Here with Yoke of Oxen” Alice Easum i Cranfills Gap Index, Bosque County, Texas, årgang 47, nr. 44, 27. november 1964.
[4] “Biography of M. R. Rohne”, Cranfills Gap, Texas, 24. Desember 1895. Kopi Cleng Peerson Research Library, Bosque Museum.
[5] Skjøte fra Oscar som verge til P. L. Christenson, 23. mars 1907, bind 33, s. 600. Deed Records of Hamilton County, Texas.
[6] Gunnar Nerheim, I hjertet av Texas. Den ukjente historien om Cleng Peerson og norske immigranter i Texas, Fagbokforlaget, Bergen 2020, kapitlene 12 og 13.

Views: 215

1 thought on “Evan Rohne fra Romedal, Hedmark, gjorde det godt i Bosque County, Texas”

  1. Pingback: Hedmarksdialekten dominerte i Bosque County, Texas, til langt inn i det 20. århundre -

Comments are closed.

Scroll to Top