Hendrik Dahl var hjemme i Norge for å rekruttere arbeidere i 1871/1872

I et brev til svigerforeldrene i Romedal, Hedmark, i desember 1871 fortalte Hendrik at han tenkte seg en tur til Norge neste sommer.[1] I følge familiehistorier for Dahl-familien kom folk fra mils omkrets for å høre ham fortelle «om det fantastiske landet Amerika», og mange bestemte seg for «å reise sammen med Hendrick når han vendte tilbake til Texas.»[2]

Hendrik Dahl var den rikeste norsk-texaneren i Bosque County ved folketellingen i 1870. Nesten alle norske navn ble stavet feil i denne folketellingen. Hendrick Dahl er gjemt bak “Dahl H Snell”, 41 år gammel, gift med Christine Snell (36 år). Han sto oppført med eiendom verdsatt til 7200 dollar, og en personlig formue på 2500 dollar.

Dahl var hjemme for å rekruttere arbeidere

Hans viktigste grunn for å besøke Norge, var å rekruttere unge nordmenn som kontraktsfestede arbeidere for seg selv og naboene i Bosque County. Dahl ønsket å etablere et system hvor slektninger og venner i Norge ble trukket sterkt inn i rekrutteringen av unge kvinner og menn som kunne tenke seg å tegne kontrakter med norsk-texanere i Bosque. En viktig betingelse for å få kontrakt, var at de norske rekruttene hadde et godt rykte i Norge. Det ble forventet at arbeiderne hadde en pliktfølelse som gjorde det til en æressak å innfri kontraktene. Hvis de var i slekt med noen i Bosque County eller slektninger i Norge hadde en sterk forbindelse norsk-texanerne i Bosque, ville arbeiderne høyst sannsynlig føle seg langt sterkere moralsk forpliktet til å oppfylle kontraktene enn om de ikke hadde noen slik forbindelse.[3] 

Dahl-reisen fra Hedmark til Texas vinteren 1872

Ifølge familiehistorier for familien Dahl i Texas forlot en gruppe på “førti personer Oslo tidlig om morgenen den 2. november 1872.” Passasjerlisten for D/S “Louisiana”, som ble fylt ut etter ankomsten i New Orleans, viser imidlertid at det var 80 nordmenn i gruppen, inkludert Hendrik Dahl – 53 voksne var 15 år eller eldre og 27 var barn og spebarn.[4]

Passasjerkontrakten for Martinus Pedersen Torphagen

Passasjerkontrakten for Martinus Pedersen Torphagen (Martinus P. Rierson), født 20. april 1845 i Løten gir oss innsikt i reisebetingelsene. Broren Peder Pederson Torphagen (Peder Pierson), født 19. april 1851, var om bord på samme skip. Deres eldre bror Hans Pedersen Torphagen, (Hans P. Pierson), født 8. juli 1842, hadde emigrert til Bosque County et år tidligere sammen med sin kone Berte Christiansdatter, (født mai 1847).[5] Agenten i Christiania (Oslo) påtok seg ansvaret for å transportene emigranten fra «dette stedet til Galveston for 40 Spd.» Første delen av reisen gikk fra «Christiania til Hull med dampskip og derfra til Liverpool med jernbane, fulgt av plass i «steerage» med dampskipet «Louisiana»». Hvis en passasjer ble syk eller hadde gode grunner for ikke å kunne reise på avtalt tid, kunne han eller hun reise med et annet dampskip senere. Hvis politimyndighetene hindret en passasjer i å reise, ville passasjeren få pengene tilbake. Hvis det oppsto forsinkelser underveis, var det dampskipsselskapets ansvar å forsørge passasjerene med mat.[6]

Med D/S «Hero fra Oslo til Hull

Dahl-gruppen gikk om bord i D/S “Hero” fra Wilson Line i Oslo, som fraktet dem over Nordsjøen til Hull i øst-England. Fram til 1881 betjente D/S «Hero» ruten Oslo-Kristiansand-Hull. Etter den tid ble skipet satt inn på ruten fra Trondheim til Hull. 

Fra Liverpool til New Orleans og Galveston

Fra Hull reiste Dahl-gruppen videre med jernbane til Liverpool hvor de gikk om bord i D/S «Louisiana», som tilhørte rederiet State Line Ship Co. Ltd. i Glasgow. Ved ankomsten i New Orleans den 16. desember 1872 fylte kaptein James Stewart ut “Report and List of Passengers”. Skipet hadde åtte lugarpassasjerer, en engelsk og sju franske, fulgt av en lang liste med norske passasjerer i «steerage». De norske immigrantene hadde billetter fra Norge til Galveston i Texas. Bare en av disse passasjerene hadde vært i USA tidligere, nummer 45 på listen, «arbeideren» O. H. Dahl, 45 år gammel. Overfarten over Atlanteren fant sted midt i vinter- og stormsesongen. Selv om “Louisiana” var et dampskip, brukte skipet åtte uker på overfarten. Flere av “steerage”-passasjerene ble alvorlig syke; tre nordmenn døde og ble begravet i sjøen underveis – den fem år gamle gutten Christian Christoffersen, tjueåtte år gamle John Magnus Poulsen, og den fire år gamle jenta B. M. Pedersen.

Hendrik Dahl døde etter hjemkomsten

Hendrik Dahl ble alvorlig syk under turen over Atlanteren. Til tross for sykdommen klarte han å lede gruppen videre til Galveston, Texas, og derfra til Bosque County. Den 22. desember kom han sammen med 22 av passasjerene fram til Dahl-farmen. Flere blant de nyankomne overnattet i låven og andre i telt, inntil de «hadde funnet seg mer varig bopel hos slektninger, kjente eller bønder som hadde behov for en ekstra jordbruksarbeider,» for å sitere fra familiehistorien. Hendrik Dahl ble bare sykere etter at han kom hjem. «Fullt bevisst over sykdommens alvor skrev han sitt testamente den 12. januar 1873,» og den 13. januar døde han.[7]


[1] Brev 106. Fra Hendrik Dahl, Norman Hill, Texas, 10. desember 1871, til Peder Eriksen og Siri Kristiansdatter Furuset, Romedal, i Orm Øverland og Steinar Kjærheim (red.), Fra Amerika til Norge. Norske utvandrerbrev 1869-1874, Solum Forlag, Oslo 1993.
[2] Folke Dahl, “The Family History of Hendrik and Christine Dahl from the Year 1854 to 1954, Clifton 1954 (ingen paginering); Folke Dahl, The Family History and Descendants of Hendrik and Christine Dahl. From the Year 1854 to 2004, Clifton 2004. Cleng Peerson Research Library, Clifton.
[3] Gunnar Nerheim, I hjertet av Texas. Den ukjente historien om Cleng Peerson og norske immigranter i Texas, Fagbokforlaget, Bergen, 2020, kapittel 12.
[4] “Microcopy no 259. Passenger Lists of Vessels Arriving at New Orleans, 1820-1902, Roll 57, November 5 – December 28, 1872, Nos. 159-197”, The National Archives, Washington 1958. Online on Family Search.
[5] Syversen og Johnson, Norge i Texas. Et bidrag til norsk emigrasjonshistorie, Stange historielag, Stange 1982.
[6] “Passenger Contract No. 30, Martinus Pedersen”, undertegnet Christiania, 31. oktober 1872. 020.001.02 CPRL, Bosque Museum.
[7] Folke Dahl, The Family History and Descendants of Hendrik and Christine Dahl. From the Year 1854 to 2004, s. 10.

Views: 104

1 thought on “Hendrik Dahl var hjemme i Norge for å rekruttere arbeidere i 1871/1872”

  1. Pingback: Hedmarksdialekten dominerte i Bosque County, Texas, til langt inn i det 20. århundre -

Comments are closed.

Scroll to Top