Grøgaard-familiens tragedie i øst-Texas

Christian Grøgaard fra Lillesand utvandret til øst-Texas i 1845 med hele sin familie. Han var sønn av Hans Jacob Grøgaard, en kjent prest i Vestre Moland sogn. I september 1825, tjuefem år gammel, giftet Christian seg med Thomine Ellefsen, datteren til en skipskaptein. Før familien emigrerte til Texas i 1845, fødte Thomine tolv barn. To av dem døde tidlig, men de ti andre emigrerte sammen med henne til Texas.

Christian og Thomine tok valget om å emigrere med åpne øyne

Christian Grøgaard var allerede i øst-Texas da Thomine og barna krysset Atlanteren om bord i seilskipet «North Carolina». De ankom New Orleans den 17. desember 1845. De to minste barna ble veldig syke under overfarten og kom seg aldri helt etter at familien kom fram. Fire år gamle Wilhelm Frederik Krogh Grøgaard døde før jul i 1846, og hans to år gamle bror Johannes Jacob Peter Grøgaard døde i januar 1847.[1]

Christian Grøgaard døde av gul feber sommeren 1846

Thomine og Christian bestemte seg for å bosette seg i Nacogdoches. Selv om det allerede var mange kjøpmenn i denne byen i øst-Texas, ville Christian prøve å etablere seg som kjøpmann. Sommeren 1846 var han i New Orleans for å kjøpe varer til butikken. Under oppholdet ble han smittet med gul feber. På veien hjem ble han dødssyk om bord i dampbåten oppover Red River. Han ble brakt i land i Grand Ecore i Louisiana, ca. 14 km nord for Natchitoches, og her døde han.

Thomine døde av gul feber i 1848. Barna ble foreldreløse

Det var et hardt slag for Thomine Grøgaard og hennes barn å miste faren og to små søsken. Familien prøvde etter beste evne å finne noe å leve av. De to eldste døtrene arbeidet for velstående familier. Tre av sønnene gikk på skole og to andre skulle begynne i lære hos tyske forretningsfolk. Men igjen rammet døden Grøgaard-familien. Thomine Grøgaard ble syk med gul feber og døde i 1848.

Åtte barn levde etter henne: Anna Maria (21 år), Helene (20 år), Elize (18 år), Christopher (13 år), tvillingene Thomas (11 år) og Hans Jacob (11 år), Emma (9 år) og Nicholas (6 år). De tre eldste døtrene var så gamle at det ble forventet at de selv kunne tjene til livets opphold, men de fem yngste barna trengte hjelp. Immigrantene blant bybefolkningen i Nacogdoches forsøkte å hjelpe etter beste evne i forhold til gjeldende normer og regler på den tiden.

Foreldreløse Grøgaard-barn blant europeiske immigranter i Nacogdoches

Nacogdoches var et lite univers for seg i øst-Texas i 1840-årene. Avstanden til andre byer og landsbyer var stor. I 1847 bodde det 299 hvite i byen og 103 slaver. Nacogdoches var mindre enn Lillesand; ikke desto mindre var Nacogdoches en av de eldste europeiske bosettingene i Texas.

Det bodde ikke mange immigranter fra Europa i øst-Texas før 1850. Alle som bodde der, kjente eller visste om hverandre. Den 30. mars 1849 ble det inngått lærekontrakter (indentures) for de tre eldste Grøgaard-brødrene med innflytelsesrike menn i Nacogdoches.[2]

Eldstebroren Conrad Claus Christopher Grøgaard gikk i lære hos George Bondies

Kjøpmann George Bondies lovte at han skulle «lære og instruere ham eller sørge for at han ble opplært og instruert som læregutt i kunsten og mysteriene knyttet til yrket som vedkommende Bondies praktiserte» så vel som vitenskapen bokføring samt gi ham en god utdanning i engelsk språk.» Når Christopher nådde 21 års alder, skulle han utbetales tohundre dollar kontant.

George Bondies var født 2. februar 1813 i Schlesvig i Danmark, og døde 7. juli 1894 i Galveston. Ved folketellingen i 1850 var han trettiseks år gammel og hadde en formue på $10 000. Hans kone Catharina (20) var født i Tennessee. Det bodde to små barn i husholdet. Det ene barnet var fireåringen F. Gerrison, født i Danmark, og det andre barnet var toåringen T. Rohte, født i Tyskland. To kontorister arbeidet hos Bondies; J. Federson (32) fra Danmark, og «Christopher Graygard» fra Norge. Bondies hadde åpenbart et hjerte for foreldreløse, ikke bare Christopher Grøgaard.

Dagboken til Bondies viser at Christopher i årene hos Bondies ble forsynt med sko, fem par strømper, bukser, en frakk, 75 dollar i lommepenger, to par støvler, bukseseler, et slips, en klesbørste, en fin kam, et lommetørkle i silke, og en flaske cologne. I 1858, to år etter at Christopher Grøgaard fullførte kontrakten med Bondies, døde han av lungebetennelse i Shreveport, Louisiana.

Lærekontrakt for Thomas Fasting Grøgaard, født 24. desember 1836

Det ble undertegnet lærekontrakt for Thomas med Charles Chevaillier, en velstående kjøpmann og landeier i Nacogdoches. Chevaillier var trettisju år gammel i 1850 og hadde en formue på 30 000 dollar. I tillegg til ham selv bodde kona Sarah i huset. Hun var nitten år gammel og født i Massachusetts. Det bodde dessuten to nordmenn i husholdningen – Mariah Gregory (25) og broren Thomas (14), med andre ord to av Grøgaard-barna.

Ifølge kontrakten var den foreldreløse gutten Thomas Fasting Grøgaard blitt «plassert og bundet» i tråd med texansk lov til Chevaillier «for hos ham å gå i lære til han er tjueen år gammel.» Chevaillier forpliktet seg til å lære Thomas markedsføring og bokføring. Thomas fullførte aldri læretiden. Charles Chevaillier døde 30. desember 1852, førti år gammel. I slutten av 1850-årene bodde Thomas i Shelbyville, Shelby County, øst-Texas. Han hjalp tvillingbroren i butikken til svogeren Peder Georg Reiersen, som var gift med søsteren Helen.

Tvillingbroren Hans Jacob Grøgaard (Jake) gikk i lære hos A. A. Nelson

Albert Aldrich Nelson var født i Milford, Massachusetts, den 15. mai 1814.[3] Han var en av de første profesjonelle landmålerne i Republikken Texas. Det var han som hadde ansvaret for oppmåling av eiendommer i Nacogdoches County, som omfattet store deler av østlige og nordøstlige Texas. Nelson beholdt stillingen som valgt landmåler i countyet i bortimot femti år. Han var aktiv i det demokratiske partiet og var også borgermester i Nacogdoches. 

Nelson forpliktet seg til å lære Hans Jacob Grøgaard landmåling. Matematikk var ikke akkurat det faget Hans Jacob var mest glad i. Sommeren 1850 overtalte han Nelson til å overføre kontrakten for ham til jordeieren Raiford Fulghum. Han likte ikke opplæringen han fikk hos Fulghum særlig bedre, og greide også å komme seg fri fra den kontrakten.

Han trivdes atskillig bedre hos søsteren Helen, som hadde giftet seg med Peder Georg Reiersen og bodde i Shelbyville. Femten år gammel ble Hans Jacob assisterende postmester i Shelbyville. Han gikk i lære som kjøpmann hos sin svoger. Han viste tidlig talent for kjøp og salg av bomull.

Yngstebroren var fosterbarn i en velstående familie

Yngstebroren Nicolai Christian Keyser Grøgaard, som endret navnet sitt til Nicholas Christian, ble født 22. september 1840. På grunn av hans unge alder ble han tatt inn som fosterbarn hos en velstående familie i Rusk County. Senere bodde han hos en annen familie. Begge familiene var velstående. De ga Christopher en meget god utdanning sett i forhold til mulighetene i øst-Texas på den tiden. Han studerte ved Larissa College, et junior college for både gutter og jenter. Skolehuset var en tømmerhytte, men studentene fikk en klassisk utdanning. Nicholas Grøgaard kunne både engelsk, gresk og latin, men forsto rundt 1860 ikke et ord norsk.[4]

Grøgaard-brødrene ble assimilert inn i slavekulturen i øst-Texas

Grøgaard-brødrene vokste opp i velstående hjem og ble assimilert inn i det amerikanske bysamfunnet og den dominerende slavekulturen i øst-Texas raskere enn de andre norske immigrantene.

Full assimilering er til stede når immigranter begynner å ligne helt på medlemmene i storsamfunnet.[5] Grøgaard-brødrene tilegnet seg viktige kulturelle koder i familiene de bodde hos. Slaver og slaveriet var en selvfølgelig del av Grøgaard-brødrenes hverdag. Grøgaard-brødrene  var alle unge og tilpasset seg til storsamfunnets språk og kultur, bevisst eller ubevisst. Da borgerkrigen brøt ut, var de blant de første til å melde seg frivillig til tjeneste i sørstatshæren.[6]


[1] Barna var: Anna Maria (Marie) (1826–1878), Helene Sophie (1828–1902), Elise (1830–1857), Christopher (1833–1858), Hans Jacob (1836–1899) og tvillingbroren Thomas Fasting (1836–1901), Emma Hilda (1838–1915), Nicolai Christian Keyser (1840–1919), Wilhelm og Johannes. Se Syversen og Johnson, Norge i Texas, s. 210.
[2] Lee Parsons, «A Texas Immigration Story: Grøgaard Family from Norway”, november 2019. Upublisert manuskript.
[3] James G. Dickson, Jr., “A. A. Nelson, Sailor, Surveyor, and Citizen: A Personal Profile,” East Texas Historical Journal, årgang 3, nr. 2, oktober 1965, s. 119–129.
[4] Orm Øverland og Steinar Kjærheim (red.), Fra Amerika til Norge.Norske utvandrerbrev1858-1868, bind 2, Solum Forlag, Oslo, 1992, s. 123.
[5] Milton M. Gordon, Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion, and National Origins, Oxford University Press, New York, 1964.
[6] Gunnar Nerheim, I hjertet av Texas. Den ukjente historien om Cleng Peerson og norske immigranter i Texas, Fagbokforlaget, Bergen, 2020, s.143-152.

Views: 317

Scroll to Top