Gjennombruddet for emigrasjon fra Norge kom i 1836/1837

Det store gjennombruddet for organisert emigrasjon fra Norge kom i 1836 og 1837. Den 25. mai 1836 forlot briggen Norden Stavanger med 110 passasjerer om bord og ankom New York den 20. juli. Et par uker senere, den 8. juni, kastet briggen Den Norske Klippe loss fra Stavanger med 57 passasjerer om bord. Et stort antall passasjerer i de to seilskipene kom fra Hjelmeland – totalt 38 personer, 22 prosent av totalt 167 emigranter.

Våren 1837 seilte ytterligere to skip med emigranter fra Norge til USA, først barken Ægir fra Bergen og noen uker senere barken Enigheden fra Stavanger. «Ægir» forlot Bergen den 7. april med 84 passasjerer om bord og ankom New York den 11. juni. «Enigheden» seilte fra Stavanger den 1. juli og ankom New York den 14. september med 91 emigranter om bord, inkludert 23 familier. En gruppe på 41 emigranter som ikke fikk plass, reiste til Hamburg i håp om å finne skipsleilighet derfra til New York.[1]

Emigrasjonsfeberen økte etter 1846

Før 1850 var det ingen andre immigrantgrupper som med hensyn til omfang og betydning kunne konkurrere med de 343 passasjerene om bord i de fire seilskipene i 1836 og 1837, understreket Henry J. Cadbury.[2]

Fram til 1845 spredde utvandringen til USA seg til ni fylker i Norge. Det totale antall som reiste var fortsatt lite; i gjennomsnitt 620 emigranter årlig. Dette var 0,5 emigranter pr. 1000 norske innbyggere. Men det var i disse årene at emigrasjonsfeberen for alvor fikk tak. Antall som utvandret pr. år, økte betydelig mellom 1846 og 1855. I dette tiåret utvandret i gjennomsnitt 3200 personer pr. år; 2,3 pr. 1000. Nye rekorder ble satt i 1853, da 6050 nordmenn emigrerte, og i 1861 da 8900 nordmenn krysset Atlanteren.[3]

Mellom 1836 og 1865 var emigrasjonsstrømmen størst fra Rogaland. I denne perioden hadde fylket den høyeste emigrasjonsraten i landet med 3 personer pr. 1000, mens gjennomsnittsraten for Norge var 1,8 personer pr. 1000.[4]


[1] Stavanger Adresseavis, 27. mai 1836; Stavanger Adresseavis, 7. juni 1837; Stavanger Adresseavis, 13. oktober 1837.
[2] Henry J. Cadbury, “Four Immigrant Shiploads of 1836 and 1837”, NAHA, årgang 2, 1927, s. 20-52.
[3] Utvandringsstatistikk, NOS, VII.25, utgitt av Indredepartementet, Kristiania 1921.
[4] Nils Olav Østrem, Den store utferda. Utvandring frå Skjold og Vats til Amerika 1837 – 1914, Oslo 2015.

Scroll to Top